Jak vybrat střechu pro instalaci fotovoltaiky

Smyslem solárních panelů je přeměna energie slunce na elektřinu. Aby však byl tento proces co nejefektivnější, musí být solární panely umístěny na správné střeše.
Jak vybrat střechu pro instalaci fotovoltaiky
Smyslem solárních panelů je přeměna energie slunce na elektřinu. Aby však byl tento proces co nejefektivnější, musí být solární panely umístěny na správné střeše. Která střecha je tedy nejvhodnější pro instalaci solárních panelů? A jaké faktory musíme zohlednit při výběru správné střechy pro fotovoltaickou instalaci?
Prvním faktorem, který musíme zohlednit, je orientace střechy. Optimální orientace solárních panelů je na jih, v případě střechy s jižní orientací dosáhneme nejvyššího výkonu. V případě střechy s orientací na východ nebo západ se výkon solárních panelů snižuje, ale stále mají vysokou účinnost, která je při správné instalaci více než dostatečná. Můžeme totiž zvýšit výkon instalace tím, že umístíme solární panely na střechu s nižším sklonem.
Dalším faktorem, na který je třeba myslet, je sklon střechy. Optimální sklon pro solární panely je v rozmezí 30-40 stupňů. Při instalaci na vodorovný povrch nebo povrch s příliš malým náklonem je možné panely přizvednout do optimálního úhlu pomocí upevňující konstrukce.
Typ střechy je dalším faktorem, který musíme zohlednit. Ideální jsou ploché střechy, ale solární panely lze instalovat také na šikmé střechy, jako jsou plechové nebo taškové střechy. Při instalaci na taškovou střechu musíme zajistit, aby byly panely správně upevněny a aby nebyly narušeny tašky. Při instalaci na plechovou střechu musíme zohlednit tepelnou roztažnost plechu, aby se nedošlo k poškození panelů nebo střechy.
V neposlední řadě musíme také zohlednit nosnost střechy. Solární panely jsou těžké a musí být správně upevněny na střeše, aby nedošlo k poškození střechy nebo samotných panelů.
Pokud máte zájem o instalaci solárních panelů na vaší střeše, kontaktujte nás na +420 565 554 433 pro nezávaznou konzultaci ohledně instalace fotovoltaiky na vašem domě