Je instalace fotovoltaiky bezpečná?

Fotovoltaické panely jsou sami o sobě bezpečné a nepředstavují žádné nebezpečí pro okolí. Riziko však může spočívat v nesprávné či neodborné instalaci.
Je instalace fotovoltaiky bezpečná?
Fotovoltaické panely jsou sami o sobě bezpečné a nepředstavují žádné nebezpečí pro okolí. Mohou být bez obav instalovány na střechy rodinných domů a bytových domů, pokud jsou instalovány kvalifikovanými odborníky a dodržovány standardní bezpečnostní postupy. Riziko však může spočívat v nesprávné či neodborné instalaci.
Jeden z největších faktorů, který zajišťuje bezpečnost fotovoltaických panelů, je to, že nevyžadují žádné palivo, aby mohly produkovat elektřinu. Proto neprodukují žádné emise nebo odpady, které by mohly způsobit škodu na zdraví či životním prostředí.
Dalším faktorem, který zajišťuje bezpečnost, je konstrukce panelů. Jsou vyráběny z materiálů, které jsou odolné proti poškození a ztrátě výkonu v důsledku povětrnostních vlivů. Někteří výrobci také poskytují garance na výkon a životnost svých panelů.
Vzhledem k tomu, že výroba elektřiny z fotovoltaických panelů je založena na procesu fotovoltaického jevu, neexistuje žádné nebezpečí vznícení, výbuchu nebo jiného typu nehody, která by mohla ohrozit okolí.
Je nicméně důležité si uvědomit, že instalace fotovoltaických panelů musí být provedena kvalifikovanými odborníky s přihlédnutím k bezpečnostním standardům. Až 75 % potíží s fotovoltaikou totiž způsobují vadné komponenty a špatná instalace. V jejich důsledku může dojít k přepětí či zkratu systému nebo k poškození panelů. Když tedy vsadíte na kvalitu a svěříte montáž do rukou odborníků, máte jistotu, že váš domov bude v bezpečí. Pokud jsou panelové systémy nainstalovány správně, představují minimální riziko pro život a majetek.
V CUP Elektro se snažíme neustále zvyšovat kvalifikaci našich pracovníků a procházíme pravidelným školením. Jako profesionální elektrikáři dodržujeme veškeré bezpečnostní standardy, abychom zajistili maximální bezpečnost našim zákazníkům.