SEMS Portál pro sledování stavu fotovoltaiky

SEMS portál slouží k monitoringu solárního systému, správě a prezentaci. Mobilní přístup k on-line portálu je k dispozici pro smartphony s aplikací SEM Portal. 
SEMS Portál pro sledování stavu fotovoltaiky
SEMS portál slouží k monitoringu solárního systému, správě a prezentaci. Mobilní přístup k on-line portálu je k dispozici pro smartphony s aplikací SEM Portal. Majitelé fotovoltaické elektrárny, montéři a servisní pracovníci mají tak přístup k nejdůležitějším údajům, které potřebují odkudkoliv a ušetří jim tak čas a peníze.
Pro použití SEMS portálu pro monitorování střídače GoodWe je třeba nejprve připojit střídač k internetu přes Wi-Fi nebo LAN kabel a zajistit, aby běžel na aktuální verzi softwaru. Poté se můžete přihlásit na SEMS portál buď z počítače nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Údaje o fotovoltaice na jednom místě

Po úspěšném přihlášení uvidíte informace o fotovoltaické elektrárně včetně dat o instalovaném výkonu a kapacitě baterií, adresu instalace a předpověď počasí.
Na SEMS portálu je k dispozici graf s křivkami výkonu, kde se mohou zobrazovat jednotlivé metriky nebo vybrané hodnoty pohromadě. Na portálu můžete také získat informace o střídači a energetickém toku v domácnosti.  Zajímavý je zde i pohled na výrobu fotovoltaiky během roku v porovnání s orientační výší příjmů za přetoky. Příjem za prodej elektřiny zpět do sítě berte jako orientační, defaultně je nastavena částka 0,22 EUR/kWh.
 

Jak číst v grafu SEMS portálu:

PV (W) – aktuální výroba FVE
Baterie (W) – tok energie, provozní stav bateriového úložiště
Měřič (W) – aktuální odběr elektřiny z distribuční sítě (záporné hodnoty) nebo prodej přebytků vyrobené elektřiny do distribuční sítě (kladné hodnoty)
Zatížení (W) – aktuální spotřeba elektřiny v domácnosti
SOC (%) – spodní mez nabití bateriového úložiště, nastavujeme dle přání klienta pro případný záložní systém jako ochrana při výpadku elektřiny

Proč se liší údaje z monitorování a elektroměru?

Hodnoty z GoodWe SEMS portálu nezohledňují vaši osobní distribuční sazbu, místní ceny a další specifika, jako například měření spotřeby na jednotlivých fázích namísto celkového součtu. Nelze tedy porovnávat dlouhodobé hodnoty z elektroměru od distribuce se střídačem, který data přenáší do SEMS portálu. Stoprocentně platné jsou vždy důležité hodnoty, které vidíte na vašem elektroměru.